Pengertian Sejarah

 Pengertian Sejarah 

Pengertian Sejarah

Sejarah merupakan sebuah kejadian yang terjadi pada masa lampau berdasarkan peninggalan2 berbagai peristiwa. Peninggalan peninggalan itu disebut sumber sejarah.

Peristiwa yang terjadi pada masa lampau menambah ilmu pengetahuan tentang gambaran kehidupan manusia  di masa lampau.

Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut dengan kata history, artinya masa lampau; masa lampau umat manusia. Dalam

Kata sejarah yang terdapat dalam bahasa Jerman yaitu: Geschichte yang berarti sesuatu kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.

Kata sejarah yang terdapat Dalam bahasa Yunani adalah Istoria, yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia.

Ada tiga aspek dalam sejarah yaitu:
  • Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, dan mengandung pelajaran tentang nilai dan moral.
  • Masa kini, sejarah akan dapat diketahui oleh generasi penerus untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Masa yang akan datang (masa yang tidak dapat diketahui oleh manusia )
Terima kasih telah membaca artikel tentang pengertian sejarah

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel ataspmbid